Anulowanie postępowania 2/06/2018

Anulowanie postępowania nr NR 2/06/2018 RPO WP z dnia 22.06.2018 r.

Anuluje się procedurę o udzielenie zamówienia publicznego opublikowana w ramach  Ogłoszenia NR 2/06/2018 RPO WP z dnia 22.06.2018 r. prowadzoną na zasadzie konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu: „Nowe zastosowania dla innowacyjnych folii PE z Multi-funkcyjnym układem modyfikującym na bazie nanododatków w firmie Sipeko”.

application/pdf Anulowanie postepowania.pdf (197.6 kB)