Informacja o wyniku postępowania objętego ogłoszeniem NR 1/02/2018 RPO WP

28.02.2018r.

INFORMACJA

Informacja o wyniku postępowania objętego ogłoszeniem  NR 1/02/2018 RPO WP z dnia 12.02.2018 r.

Wyniki postępowania – pobierz