Informacja o wyniku postępowania objętego ogłoszeniem NR 1/11/2017 RPO WP z dnia 10.11.2017 r.

06.12.2017r.

Informacja o wyniku postępowania objętego ogłoszeniem  NR 1/11/2017 RPO WP z dnia 10.11.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania – pobierz