Ogłoszenie

Jarosław, dn. 11.02.2013

 

Sipeko Sp. z o.o. Makowisko 162 37-500 Jarosław

Ogłoszenie

 

Firma Sipeko Sp. z o.o. Makowisko 162, 37-500 Jarosław w ramach realizacji projektu: „Wdrożenie produkcji innowacyjnych opakowań z tworzyw z folii PE oxy-biodegradowalnych przez Sipeko Sp. z o.o.” zaprasza do składania ofert na:

 

Zakup urządzeń drukujacych na folii typu on- line wraz z osprzętem do aktywacji folii (jedno lub dwukolorowych)

 

Oferta powinna zawierać:

  • nazwę i adres oferenta,
  • zakres prac
  • czas realizacji oferty
  • wartość oferty (netto+VAT),
  • sposób zapłaty
  • termin ważności oferty
  • warunki gwarancji
  • inne istotne warunki  istotne przy realizacji oferty

 

Termin realizacji: do 30.09.2013

Termin związania ofertą: 3 miesiące

 

Kryterium oceny oferty: najniższa cena

 

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin złożenia ofert: do 25.03.2013

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy, adres: Makowisko 162; 37-500 Jarosław, w godz. Od 8 – 16 tel/fax 16 621 35 71, adres e-mail sipeko@sipeko.pl

 

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE