Ogłoszenie

Makowisko, dn 6.05.2013

Sipeko Sp. z o.o. Makowisko 162 37-500 Jarosław
Ogłoszenie

Firma Sipeko Sp. z o.o. Makowisko 162, 37-500 Jarosław w ramach realizacji projektu: ” Wdrożenie produkcji innowacyjnych opakowań z tworzyw z folii PE oxy-biodegradowalnych przez Sipeko Sp. z o.o.” zaprasza do składania ofert na:

Automat do produkcji worków prostych, możliwość pracy dwutorowej (dwu-potokowej)

A. Wymagane parametry to:

Maksymalna prędkość przesuwu folii : nie mniej niż 100m/min,
Maksymalna Ilość cykli co najmniej 100/min
Maksymalna szerokość zgrzewu (worków) : co najmniej 1000 mm,
Możliwość zgrzewania folii / worków o grubości obejmującej zakres: od 2x 15 mic do 2×150 mic

 

Oferta powinna zawierać:

• nazwę i adres oferenta,
• dokładny opis wraz ze specyfikacją techniczną potwierdzającą spełnienie parametrów opisanych w pkt. A
• wartość oferty (netto+VAT),
• sposób zapłaty
• termin ważności oferty.
• warunki gwarancji
• maksymalny czas realizacji zamówienia

B. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące

C. Termin złożenia ofert: 23.05.2013