Ogłoszenie

Makowisko, dn. 1.07.2013

Sipeko Sp. z o.o. Makowisko 162 37-500 Jarosław
Ogłoszenie

Firma Sipeko Sp. z o.o. Makowisko 162, 37-500 Jarosław w ramach realizacji projektu: „Wdrożenie produkcji innowacyjnych opakowań z tworzyw z folii PE oxy-biodegradowalnych przez Sipeko Sp. z o.o.” zaprasza do składania ofert na:

Zakup urządzeń drukujacych na folii typu on- line wraz z osprzętem do aktywacji folii (jedno lub dwukolorowych) – 3 szt.
Oferta dotyczy zakupu oraz instalacji urządzeń.

Oferta powinna zawierać:
• nazwę i adres oferenta,
• zakres prac
• czas realizacji oferty
• wartość oferty (netto+VAT),
• sposób zapłaty
• termin ważności oferty
• warunki gwarancji
• inne istotne warunki istotne przy realizacji oferty

Termin realizacji: do 15.10.2013
Termin związania ofertą: 3 miesiące

Kryterium oceny oferty: najniższa cena

 

 

 

 

Termin złożenia ofert: do 12.07.2013
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy, adres: Makowisko 162; 37-500 Jarosław, w godz. Od 8 – 16 tel/fax 16 621 35 71, adres e-mail sipeko@sipeko.pl
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie oferenta.

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.