Ogłoszenie

Jarosław, dn. 29.07.2013

 

Sipeko Sp. z o.o. Makowisko 162 37-500 Jarosław

Ogłoszenie

 

Firma Sipeko Sp. z o.o. Makowisko 162, 37-500 Jarosław w ramach realizacji projektu: „Wdrożenie produkcji innowacyjnych opakowań z tworzyw z folii PE oxy-biodegradowalnych przez Sipeko Sp. z o.o.” zaprasza do składania ofert na:

 

Wykonanie systemu wentylacji dla pomieszczeń hali produkcyjnej przy pomocy kanałowych instalacji nawiewno wywiewnych. Wydajność systemu – min. 5000m³ powietrza na godzinę.

 

 

Oferta powinna zawierać:

  • nazwę i adres oferenta,
  • zakres usług
  • czas realizacji usługi
  • wartość oferty (netto+VAT),
  • sposób zapłaty
  • termin ważności oferty
  • warunki gwarancji
  • inne istotne warunki  istotne przy realizacji usługi