Ogłoszenie

Jarosław, dn 17.09.2014

Sipeko Sp. z o.o. Makowisko 162 37-500 Jarosław

Ogłoszenie

Firma Sipeko Sp. z o.o. Makowisko 162, 37-500 Jarosław w ramach realizacji projektu: ” Wdrożenie produkcji opakowań foliowych z wielowarstwowych folii LDPE/LLDPE oraz multimodalnych folii HDPE w tym oxo-biodegradowalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Działanie 1.1 Schemat B,, zaprasza do składania ofert na:

Linia do koekstruzji multimodalnej folii HDPE

A. Wymagane parametry to:

Wydajność co najmniej 80kg/h
Średnica extrudera: zakres od 45- 55 mm
Wskaźnik L/D: co najmniej 26:1
Podajnik granulatu automatyczny

Jarosław, dn 17.09.2014

Sipeko Sp. z o.o. Makowisko 162 37-500 Jarosław

Ogłoszenie

Firma Sipeko Sp. z o.o. Makowisko 162, 37-500 Jarosław w ramach realizacji projektu: ” Wdrożenie produkcji opakowań foliowych z wielowarstwowych folii LDPE/LLDPE oraz multimodalnych folii HDPE w tym oxo-biodegradowalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Działanie 1.1 Schemat B,, zaprasza do składania ofert na:

Linia do koekstruzji multimodalnej folii HDPE

A. Wymagane parametry to:

Wydajność co najmniej 80kg/h
Średnica extrudera: zakres od 45- 55 mm
Wskaźnik L/D: co najmniej 26:1
Podajnik granulatu automatyczny

B. Głowica: rotacyjna do folii wielowarstwowej
Grubość folii HDPE : 0,008 – 0,080mm
C. Stabilizator rękawa
D. Nawijak górny szer. co najmniej 1200mm
Układ zakładek głębokość maks. 2x450mm
E. Nawijak dolny pojedynczy wraz z wałkiem bananowym
szer. co najmniej 1200mm
F. Silniki prądu zmiennego z falownikami
G. Szafa sterownicza

Oferta powinna zawierać:

• nazwę i adres oferenta,
• dokładny opis wraz ze specyfikacją techniczną potwierdzającą spełnienie parametrów opisanych w pkt. A ,B,C,D,E,F,G
• wartość oferty (netto+VAT),
• sposób zapłaty
• termin ważności oferty.
• maksymalny czas realizacji zamówienia

H. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące

I. Termin złożenia ofert: 25.09.2014

J. Kryterium wyboru oferty:

1. Spełnienie wszystkich wymagań dotyczących parametrów urządzenia opisanych w pkt. A,B,C,D,E,F
2. Oferty na maszynę fabrycznie nową
3. Po podjęciu decyzji przez kupującego opisanej w pkt.2, o wyborze oferty zadecyduje kryterium najniższej ceny

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy, adres: Makowisko 162; 37-500 Jarosław, w godz. Od 8 – 16 tel/fax 16 621 35 71, adres e-mail sipeko@sipeko.pl