Ogłoszenie

Jarosław, dn 23.09.2014

Sipeko Sp. z o.o. Makowisko 162 37-500 Jarosław

 

Ogłoszenie

 

Firma Sipeko Sp. z o.o. Makowisko 162, 37-500 Jarosław w ramach realizacji projektu: ” Wdrożenie produkcji opakowań foliowych z wielowarstwowych folii LDPE/LLDPE oraz multimodalnych folii HDPE w tym oxo-biodegradowalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Działanie 1.1 Schemat B,, zaprasza do składania ofert na:
1. Urządzenie badające rozciągliwość statyczną folii zgodnie z normą PN-EN ISO 527-1-3 lub ASTM 828
2. Urządzenie pomiarowe badające udarność folii metodą swobodnie spadającego grota , zgodne z normą PN-ISO 7765-1 lub ASTM 1709

Oferta powinna zawierać:

• nazwę i adres oferenta,
• dokładny opis wraz ze specyfikacją techniczną potwierdzającą spełnienie parametrów
• wartość oferty (netto+VAT),
• sposób zapłaty
• termin ważności oferty.
• maksymalny czas realizacji zamówienia

A. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące

B. Termin złożenia ofert: 27.09.2014

C. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy, adres: Makowisko 162; 37-500 Jarosław, w godz. Od 8 – 16 tel/fax 16 621 35 71, adres e-mail sipeko@sipeko.pl