Ogłoszenie

Jarosław, dn. 1.12.2011

Ogłoszenie

Firma Sipeko Sp. z o.o. ul. Podzamcze 41, 37-500 Jarosław w ramach realizacji projektu: „Wdrożenie produkcji innowacyjnych opakowań z tworzyw z folii PE oxy-biodegradowalnych” zaprasza do składania ofert na:

Linię do produkcji worków z zamknięciem w formie uszu do zawiązywania (typu rolomat), wykorzystującą innowacyjną technologię perforowania w dowolnym kształcie np. fali (sinus) z wykorzystaniem utwardzonej głowicy stalowej umieszczonej na bębnie magnetycznym szt 1

A. Linia powinna umożliwiać produkcję worków z z folii typu PE, PE -oxo-biodegradadowalnych i biodegradowalnych a w swoim działaniu wykorzystywać innowacyjny system kontroli napięcia folii zoptymalizowany pod kątem stosowania tych materiałów.

Maksymalna prędkość przesuwu wstęgi : co najmniej 120m/min, ,
Maksymalna ilość rolek na min: nie mniej niż 8,
Zainstalowana moc: nie większa niż 18 KW,
Maksymalna szerokość zgrzewu : co najmniej 650 mm,
Możliwość zgrzewania folii / worków o grubości: od 0,006 do 0,1 mm. / od 0,012 do 0,2 mm
Poziom generowanego hałasu poniżej 70db,
złożenie wstęgi podwójne 2 x1/2 lub czterokrotne tzw. podwójne C
system banderolowania: tak

Budowa modułowa uwzględniająca wykorzystywane w trakcie produkcji procesy tj.: odwijanie, zgrzewanie i perforowanie, rolowanie itp.
Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na maszynę używaną.

B. Oferta powinna zawierać:

• nazwę i adres oferenta,
• dokładny opis wraz ze specyfikacją techniczną potwierdzającą spełnienie parametrów opisanych w pkt. A
• wartość oferty (netto+VAT),
• sposób zapłaty
• termin ważności oferty
• warunki gwarancji
• maksymalny czas realizacji zamówienia

C. Termin realizacji: do 30-04-2012.
Termin związania ofertą: 3 miesiące
Kryterium oceny oferty: najniższa cena, spełnienie wymagań dotyczących parametrów linii określonych w zapytaniu

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.