Ogłoszenie

Jarosław, dn. 1.12.2011

Sipeko Sp. z o.o. Makowisko 162 37-500 Jarosław

Ogłoszenie

Firma Sipeko Sp. z o.o. Podzamcze 41, 37-500 Jarosław w ramach realizacji projektu: „Wdrożenie produkcji innowacyjnych opakowań z tworzyw z folii PE oxy-biodegradowalnych przez Sipeko Sp. z o.o.” zaprasza do składania ofert w przedmiocie:

Wykonanie instalacji sprężonego powietrza technologicznego dla urządzeń produkcyjnych – 1 szt.
(minimum 6 barów, wydajność 8m3/min i wydajności roboczej minimum 5m3/min).

Informacje szczegółowe dotyczące specyfikacji zamówienia można uzyskać w siedzibie Sipeko Sp. z o.o. lub pod nr telefonu: (016) 621 35 71

Oferta powinna zawierać:
• nazwę i adres oferenta,
• zakres usług
• czas realizacji usługi
• wartość oferty (netto+VAT),
• sposób zapłaty
• termin ważności oferty
• warunki gwarancji
• inne istotne warunki istotne przy realizacji usługi

Termin realizacji:.do 30.03.2012
Termin związania ofertą: 3 miesiące
Kryterium oceny oferty: najniższa cena
Termin złożenia ofert: do 30.12.2011

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie spółki, adres: 37-500 Jarosław, ul. Podzamcze 41, w godz. od 8 – 16, tel/fax (016) 621 35 71, oraz 605 105 212, adres email: sipeko@sipeko.pl

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie oferenta.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.