OGŁOSZENIE NR 2/10/2019 RPO

Realizacja projektu: Uruchomienie przez SIPEKO produkcji worków wentylowanych do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych, w oparciu o innowacyjne, proekologiczne, folie wielowarstwowe na bazie nanododatków” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020 działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie