Wydłużenie terminu składania ofert

2018-05-29

Termin skladania ofert ogłoszeń

1/05/2018

2/05/2018

3/05/2018

4/05/2018

zostaje wydłuzony do dnia 05.06.2018r do godz 14:00

Wydłużenie terminu składania ofert 1/05/18 – pobierz

Wydłużenie terminu składania ofert 2/05/18 – pobierz

Wydłużenie terminu składania ofert 3/05/18 – pobierz

Wydłużenie terminu składania ofert 4/05/18 – pobierz