Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert w postępowaniu organizowanym przez SIPEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie:1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I dotyczy: przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej.

Szczegóły w załącznikach

application/pdf Zalacznik nr 1 – Formularz Oferty.pdf (398.8 kB)

application/pdf Zalacznik nr 2 – oswiadczenie o posiadaniu niezbednej wiedzy i doswiadczenia.pdf (372.6 kB)

application/pdf Zalacznik Nr 3- oswiadczenie o braku powiazan osobowo kapitalowych.pdf (255.2 kB)

application/pdf Zalacznik nr 4 – wzor umowy warunkowej.pdf (329.9 kB)

application/pdf zapytanie ofertowe SIPEKO.pdf (631.2 kB)