Certyfikaty, atesty, normy

Stojąc na straży zielonego ładu, każdego dnia dążymy do tego, by nasza planeta była czysta i skutecznie odśmiecona. Potwierdzają to liczne certyfikaty, atesty i normy, jakie spełniają nasze greennowacyjne produkty i procesy technologiczne.

Certyfikat ISO 9001:2015

AdobeStock_275053497-12.png

Walka o czystą planetę nie kończy się nigdy – zawsze można poprawić jakiś proces, który będzie jeszcze bardziej wydajny, ekologiczny, czy mniej kosztowny. Z tego powodu w zakresie produkcji folii i wyrobów foliowych działamy zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 – aby dążyć do perfekcji i oszczędzać zasoby.

Certyfikat ISO 14001:2015

AdobeStock_275053497-13.png

Czyste środowisko naturalne jest dla nas jedną
z najważniejszych wartości, dlatego nie wahaliśmy się ani przez moment przed przystąpieniem do certyfikacji ISO 14001:2015. To System Zarządzania Środowiskowego, który potwierdza, że w zakresie produkcji folii i wyrobów foliowych spełniamy restrykcyjne normy ekologiczne, a cała firma dąży do tego, by być coraz bardziej „zieloną”.

Certyfikat DIN CERTCO

AdobeStock_275053497-14.png

Chcemy ograniczać ilość plastiku, dlatego część naszej produkcji opiera się na recyklingu biologicznym. Dzięki temu dostarczamy na rynek w pełni biodegradowalne i kompostowalne worki BIO, które spełniają wymagania europejskiej normy EN-13432. Potwierdza to nadany przez DIN CERTCO odpowiedni certyfikat, który upoważnia naszą firmę do znakowania wyrobów BIO logotypem tzw. sadzonki.

Znak Seedling na naszych produktach potwierdza ich zgodność z normą EN-13432 i gwarantuje rozpoznawalność na rynku europejskim jako wyrobów nadających się do kompostowania.

Deklaracja zgodności COBRO

AdobeStock_275053497-15.png

W ramach greennowacji dbamy o najwyższą jakość procesów technologicznych, w toku których powstają nasze wyroby foliowe. Potwierdzeniem tego jest Deklaracja zgodności
z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w Dyrektywie 94/62/EC Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań. Zaświadcza ona, że Sipeko spełnia wyśrubowane pod względem ekologicznym normy techniczne związane
z metalami ciężkimi, substancjami niebezpiecznymi
dla środowiska, recyklingiem materiałów
oraz odzyskiem energii.

Certyfikat d2w

AdobeStock_275053497-16.png

W Sipeko działamy zgodnie z ideą greennowacji, dlatego
do standardowych praktyk związanych z dbałością o planetę dokładamy czynnik innowacyjny. Między innymi w tym celu do produkcji niektórych z naszych wyrobów używamy certyfikowanej technologii oksy-biodegradacji z dodatkiem d2w, dzięki którym folia ulega samodegradacji
(jest asymilowana przez mikroorganizmy i staje się zupełnie nieszkodliwa dla środowiska).

Atest higieniczny NIZP-PZH

AdobeStock_275053497-17.png

Troska o zdrowie i życie ludzkie oraz odpowiedzialność
za innych to dla nas ważne wartości. Szczególnie towarzyszą nam w misji dbania o czyste szpitale. Zadbaliśmy więc o to, by nasze produkty były bezpieczne i spełniały najwyższe standardy higieny. Nasze worki na śmieci z folii LDPE i HDPE przeznaczone do gromadzenia i usuwania odpadów i śmieci
z obrębu szpitali i innych obiektów służby zdrowia, weterynarii oraz zakładów użyteczności publicznej
i gospodarstw domowych posiadają Atest higieniczny
NIZP-PZH.