Certyfikaty, atesty, normy

Stojąc na straży zielonego ładu, każdego dnia dążymy do tego, by nasza planeta była czysta i skutecznie odśmiecona. Potwierdzają to liczne certyfikaty, atesty i normy, jakie spełniają nasze greennowacyjne produkty i procesy technologiczne.

Certyfikat ISO 9001:2015

Walka o czystą planetę nie kończy się nigdy – zawsze można poprawić jakiś proces, który będzie jeszcze bardziej wydajny, ekologiczny, czy mniej kosztowny. Z tego powodu w zakresie produkcji folii i wyrobów foliowych działamy zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 – aby dążyć do perfekcji i oszczędzać zasoby.

pobierz

Certyfikat ISO 14001:2015

Czyste środowisko naturalne jest dla nas jedną
z najważniejszych wartości, dlatego nie wahaliśmy się ani przez moment przed przystąpieniem do certyfikacji ISO 14001:2015. To System Zarządzania Środowiskowego, który potwierdza, że w zakresie produkcji folii i wyrobów foliowych spełniamy restrykcyjne normy ekologiczne, a cała firma dąży do tego, by być coraz bardziej „zieloną”.

pobierz

Certyfikat DIN CERTCO

Chcemy ograniczać ilość plastiku, dlatego część naszej produkcji opiera się na recyklingu biologicznym. Dzięki temu dostarczamy na rynek w pełni biodegradowalne i kompostowalne worki BIO, które spełniają wymagania europejskiej normy EN-13432. Potwierdza to nadany przez DIN CERTCO odpowiedni certyfikat, który upoważnia naszą firmę do znakowania wyrobów BIO logotypem tzw. sadzonki.

Znak Seedling na naszych produktach potwierdza ich zgodność z normą EN-13432 i gwarantuje rozpoznawalność na rynku europejskim jako wyrobów nadających się do kompostowania.

pobierz

Deklaracja zgodności COBRO

W ramach greennowacji dbamy o najwyższą jakość procesów technologicznych, w toku których powstają nasze wyroby foliowe. Potwierdzeniem tego jest Deklaracja zgodności
z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w Dyrektywie 94/62/EC Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań. Zaświadcza ona, że Sipeko spełnia wyśrubowane pod względem ekologicznym normy techniczne związane
z metalami ciężkimi, substancjami niebezpiecznymi
dla środowiska, recyklingiem materiałów
oraz odzyskiem energii.

pobierz

Certyfikat d2w

W Sipeko działamy zgodnie z ideą greennowacji, dlatego
do standardowych praktyk związanych z dbałością o planetę dokładamy czynnik innowacyjny. Między innymi w tym celu do produkcji niektórych z naszych wyrobów używamy certyfikowanej technologii oksy-biodegradacji z dodatkiem d2w, dzięki którym folia ulega samodegradacji
(jest asymilowana przez mikroorganizmy i staje się zupełnie nieszkodliwa dla środowiska).

pobierz

Atest higieniczny NIZP-PZH

Troska o zdrowie i życie ludzkie oraz odpowiedzialność
za innych to dla nas ważne wartości. Szczególnie towarzyszą nam w misji dbania o czyste szpitale. Zadbaliśmy więc o to, by nasze produkty były bezpieczne i spełniały najwyższe standardy higieny. Nasze worki na śmieci z folii LDPE i HDPE przeznaczone do gromadzenia i usuwania odpadów i śmieci
z obrębu szpitali i innych obiektów służby zdrowia, weterynarii oraz zakładów użyteczności publicznej
i gospodarstw domowych posiadają Atest higieniczny
NIZP-PZH.

pobierz