Polityka prywatności

1. Zawartość i cele polityki prywatności i cookies

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej, znajdującej się pod adresem www.sipeko.pl (dalej jako „Strona”). Naszym celem jest zapewnienie Państwu wysokiego standardu ochrony przekazywanych przez Państwa za pośrednictwem Strony danych, odpowiadającego normom wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej „RODO”.
Pragniemy wskazać, że na Stronie mogą zostać umieszczone linki do zewnętrznych serwisów internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, które przekazują Państwo serwisom zewnętrznym, chyba, że serwisy te są wykorzystywane przez Sipeko Sp. z o.o. w celu świadczenia Państwu usług. Podczas odwiedzania zewnętrznych serwisów internetowych, zalecamy Państwu zapoznanie się z ich politykami prywatności.

 

2. Informacje o administratorze danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sipeko Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Makowisku, pod adresem: Makowisko 162, 37-500 Jarosław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000769365, NIP: 7922305409, REGON: 382442733. Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: sipeko@sipeko.pl

 

3. Zasady pozyskiwania danych osobowych oraz innych informacji

Podanie na Stronie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skontaktowania się z Sipeko Sp. z o.o. korespondencyjnie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Samo przeglądanie zawartości Strony nie wymaga podawania przez Państwa żadnych danych osobowych, jednak Państwa dane określające sposób korzystania ze Strony oraz stron powiązanych (w tym dane statystyczne i behawioralne) mogą być przetwarzane za pośrednictwem zapisu logów serwera oraz plików cookies (jeżeli wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies za pośrednictwem ustawień stosowanej przeglądarki internetowej). Korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony będzie możliwe jedynie po udostępnieniu przez Państwa informacji koniecznych do prawidłowego działania danej usługi. Zmiana ustawień przeglądarki, skutkująca brakiem podania przez Państwa niezbędnych informacji, w niektórych sytuacjach może uniemożliwić korzystanie z usługi. Więcej informacji na temat plików cookies znajdą Państwo w rozdziale nr 5 pt. „Wykorzystywanie plików cookies”. Poza danymi przechowywanymi w logach serwera oraz pobranymi za pośrednictwem plików cookies, Użytkownik korzystający ze Strony ma możliwość podania następujących danych:
● imię i nazwisko
● adres e-mail
● numer telefonu
● dane wskazane przez nadawcę wiadomości w polu „Temat” oraz „Wiadomość”

 

4. Sposób wykorzystywania przetwarzanych danych osobowych

Udostępnione przez Państwa, za pośrednictwem Strony, dane osobowe mogą zostać wykorzystywane w celu:
A) skontaktowania się z Państwem, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na świadczeniu prawidłowej obsługi klientów, w tym udzielaniu odpowiedzi na kierowane do Spółki zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
B) ulepszania funkcjonowania Strony, w tym podnoszenia jej bezpieczeństwa, realizując nasz prawnie uzasadniony interes w postaci administrowania Stroną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
C) pozycjonowania Strony oraz kierowania spersonalizowanych reklam do potencjalnych klientów na podstawie ich profilowania, realizując nasz prawnie uzasadniony interes w postaci prowadzenia marketingu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
D) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, realizując nasz prawnie uzasadniony interes w postaci ochrony naszych praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

5. Wykorzystywanie plików cookies

Na Stronie wykorzystujemy pliki cookies, które system teleinformatyczny zapisuje na urządzeniu użytkownika (telefonie, tablecie lub komputerze, z którego użytkownik łączy się ze Stroną). Zestawienie plików cookie wykorzystywanych na Stronie – z uwzględnieniem ich kategorii, nazwy, typu, celu wykorzystywania, okresu ich przechowywania oraz ich dostawców – znajduje się na końcu punktu 6. Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, zapisywane na Państwa urządzeniu przez strony internetowe. Informacje gromadzone za pośrednictwem cookies używane są najczęściej do zwiększenia funkcjonalności strony WWW. Ponadto, pliki cookies mogą być wykorzystywane także w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony WWW. Pliki cookies bywają stosowane również w celach marketingowych – informacje w nich zapisane pozwalają np. dostosować treść wyświetlanych użytkownikowi reklam do jego preferencji. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookies na Państwa urządzeniu jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Strony. W pozostałych przypadkach, potrzebujemy Państwa zezwolenia na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie na Państwa urządzeniach cookies, niezbędnych do funkcjonowania Strony, prosimy o zablokowanie w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej, możliwości przechowywania cookies przez naszą Stronę. O tym, jak to zrobić, mogą Państwo przeczytać między innymi na tej stronie. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Strony będzie napotykać na utrudnienia. Mogą Państwo w każdym czasie cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.

 

6. Cookies stron trzecich

Na Stronie wykorzystujemy pliki cookies zewnętrznych dostawców, dzięki którym możemy gromadzić dane statystyczne i behawioralne jej użytkowników. Tymi dostawcami są:
A. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, która dostarcza nam narzędzie „Google Analytics”. Google Analytics, za pomocą plików cookies, gromadzi anonimowe  informacje o sposobie w jaki korzystają Państwo z naszej Strony, tworząc i analizując statystyki, które wykorzystujemy do podnoszenia jakości tak samej Strony, jak i prowadzonych działań marketingowych. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania plików cookies przez Google Ireland Limited można znaleźć pod tym linkiem. Z uwagi na to, że część infrastruktury teleinformatyczna Google Ireland Limited znajduje się w USA, dane przetwarzane przez ten podmiot mogą być transferowane do Państwa trzeciego (tj. USA). Google Ireland Limited deklaruje zgodność transferu danych z wymaganiami RODO oraz wysoki poziom ochrony danych, o czym szerzej można przeczytać w Polityce prywatności Spółki, dostępnej pod tym adresem. Ponadto gwarancje ochrony prywatności USA zostały także potwierdzone przez Przedstawiciela ONZ ds. Prywatności w raporcie z dnia 19 marca 2021 r. Z raportem można zapoznać się tutaj.
B. Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, która dostarcza nam narzędzie “Hotjar”. Hotjar, pozyskując dane za pomocą plików cookies, pozwala nam na analizowanie Państwa działań podejmowanych podczas korzystania z naszej Strony, np. sprawdzenia ile czasu poświęcili Państwo na zapoznanie się z poszczególnymi stronami, w które przyciski Państwo kliknęli lub z jakich linków Państwo skorzystali, itp. Informacje te wykorzystujemy je jedynie w celu ulepszania Strony.
Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania plików cookies przez Hotjar Limited można znaleźć pod tym linkiem. Z uwagi na to, że Hotjar Limited działa i przechowuje dane na terenie Europy, zobowiązany jest do zachowania wysokich standardów przetwarzania danych. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania i zabezpieczenia Twoich danych przez Hotjara znajdziesz pod tym adresem.
C. Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,Dublin, dostarczająca nam narzędzie „Facebook Piksel”. Facebook Piksel za pomocą plików cookies oraz technologii pokrewnych pozwala mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników na naszej Stronie. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania plików cookies oraz technologii pokrewnych przez C. Meta Platforms Ireland Limited można znaleźć pod tym linkiem. Z uwagi na to, że część infrastruktury teleinformatycznej C. Meta Platforms Ireland Limited znajduje się w USA, dane przetwarzane za pomocą tego narzędzia mogą być transferowane do Państwa trzeciego (tj. USA). C. Meta Platforms Ireland Limited deklaruje zgodność transferu danych z wymaganiami RODO oraz wysoki poziom ochrony danych, o czym szerzej można przeczytać w Polityce prywatności Spółki, dostępnej pod tym adresem.

Pliki cookies zamieszczone na Stronie
Nazwa Dostawca Typ Cel wykorzystywania Okres przechowywania
Kategoria: Niezbędne do funkcjonowania Strony
rc::a google.com HTTP Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów. Pozwala to na sporządzanie aktualnych raportów na temat korzystania ze Strony. Stały
rc::a google.com HTTP Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów. Do zakończenia trwania sesji
Kategoria: Statystyczne
_ga google.com HTTP Rejestruje unikalny identyfikator, który
służy do generowania danych
statystycznych o sposobie korzystania
przez użytkownika ze strony
internetowej.
2 lata
_gat google.com HTTP Używana do ustalania przepustowości
współczynnika zapytań
1 dzień
_gid google.com HTTP Rejestruje unikalny identyfikator, który
służy do generowania danych
statystycznych o sposobie korzystania
przez użytkownika ze strony
internetowej.
wp_ps_session wordpress.com HTTP Rejestruje unikalny identyfikator, który
służy do generowania danych
statystycznych o sposobie korzystania
przez użytkownika ze strony
internetowej..
Do zakończenia
trwania sesji
Kategoria: Marketingowe
_fbp Facebook.com HTTP Wykorzystywane przez Facebook do
dostarczania serii produktów
reklamowych, takich jak licytacje w
czasie rzeczywistym od trzeciej strony
reklamodawcy reklam.
3 miesiące

 

7. Pozostałe formy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom obsługującym nas w zakresie informatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 

8. Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe, przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi – nie dłużej jednak niż 1 rok od
wpłynięcia zapytania albo do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Jeżeli wystąpi spór na temat zgodności przetwarzania danych z prawem, wówczas Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu jego rozstrzygnięcia.

 

9. Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane

Przysługują Państwu prawa:
A) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
B) sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
C) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów ich przetwarzania);
D) prawo do przeniesienia danych osobowych – w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
E) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, którego dokonujemy w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów;
F) prawo do usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
G) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych); przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą). Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit.)
a) RODO) – mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10. Zmiany w Polityce prywatności

Zasady określone w niniejszej polityce prywatności mogą być okresowo aktualizowane lub zmieniane poprzez zamieszczenie na naszej Stronie jej nowej wersji. Należy cyklicznie odwiedzać Stronę, aby upewnić się, że są Państwo zapoznani z aktualnymi zasadami przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies.