Na straży czystej planety

Workowy System do Selektywnej Zbiórki Odpadów

Dostarczamy greennowacyjne folie i worki do selektywnej zbiórki śmieci i odpadów.
Pro-ekologiczne produkty wykonane z surowców i materiałów recyklingowych
oraz kompostowalnych i biodegradowalnych. Mocne i wytrzymałe.
Do odśmiecania planety.
Wspieramy ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ).

Idea selektywnej zbiórki śmieci i odpadów