Ogłoszenie 1.4

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I.

Do pobrania:

SIPEKO zalaczniki zapytanie ofertowe 1 4 POPWa.pdf (1.2 MB)

SIPEKO zapytanie ofertowe 1 4 POPWa.pdf (633.4 kB)