Ogłoszenie

Sipeko Sp. z o.o. Makowisko 162 37-500 Jarosław

Ogłoszenie

 Firma Sipeko Sp. z o.o. Makowisko 162, 37-500 Jarosław w ramach realizacji projektu: ” Wdrożenie produkcji innowacyjnych opakowań z tworzyw z folii PE oxy-biodegradowalnych przez Sipeko Sp. z o.o.” zaprasza do składania ofert na:

Automat do produkcji worków prostych, możliwość pracy dwutorowej (dwu-potokowej)

 

A. Wymagane parametry to:

Maksymalna prędkość przesuwu folii : nie mniej niż 100m/min,

Maksymalna Ilość cykli co najmniej 100/min

Maksymalna szerokość zgrzewu (worków) : co najmniej 1000 mm,

Możliwość zgrzewania folii / worków o grubości obejmującej zakres: od 2x 15 mic do 2×150 mic

 

Oferta powinna zawierać:

  • nazwę i adres oferenta,
  • dokładny opis wraz ze specyfikacją techniczną potwierdzającą spełnienie parametrów opisanych w pkt. A
  • wartość oferty (netto+VAT),
  • sposób zapłaty
  • termin ważności oferty.
  • warunki gwarancji
  • maksymalny czas realizacji zamówienia

 

B. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące

 

C. Termin złożenia ofert: 23.05.2013

 

D. Kryterium wyboru oferty:

  1. Spełnienie wszystkich wymagań dotyczących parametrów urządzenia opisanych w pkt. A

  2. Kupujący zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o wyborze oferty na maszynę nową lub używaną