Technologia produkcji wyrobów z folii biodegradowalnej

Cel projektu: Wdrożenie do produkcji w całości biodegradowalnego worka
na odpady oraz biodegradowalnej folii rolniczej w oparciu o nową technologię
produkcji biodegradowalnej folii wytwarzanej z kompostowalnych
granulatów tworzyw sztucznych ulegających procesom fermentacji i
mineralizacji pod wpływem czynników atmosferycznych i glebowych

Beneficjent: Sipeko Sp. z o. o.